Dopravní zařízení

z1

Z 1 – dopravní kužely Z 1 se užívají zejména při krátkodobých dopravních omezeních pro vyznačení pracovních míst.

z2

Z 2 – zábranou Z 2 vyznačujeme uzavírku vozovky,případně překážku provozu.Lze ji použít i jako ohrazení pracoviště.

z3

Z 3 – označuje především nebezpečnou zatáčku.Jsou 2 varianty ,a to s jednou šipkou a se třemi šipkami.

Z 4 a,b (nově i Z 4 d,e) – jsou směrovací desky,kterými se usměrňuje provoz ve směru šikmých pruhů.Využívá se zejména ke snížení počtu jízdních pruhů,k usměrnění provozu podél úseku dočasného dopravního omezení apod.

Z 4c – směrovací deskou se usměrňuje provoz ve směru šikmých pruhů.Jako stálého dopravního zařízení směrovací desky Z4c se užívá zejména ke zvýraznění čela dopravního ostrůvku oddělujícího průběžný pruh a odbočovací pruh na začátku výjezdové větve křižovatky nebo jiného místa odbočení.

Z 5a,b,c ( CZ 6 ) – vodicí deskou se usměrňuje provoz ve směru šikmých pruhů

Z 6a – velká zvýrazňující deska se používá ke zvýraznění či nahrazení podélné svislé čáry z pravidla přechodného vodorovného značení, slouží k oddělení ( zvýraznění ) zpravidla protisměrné jízní pruhy při vyšší intezitě provozu.Lze je kombinovat se zvýrazňujícími deskami malými ( Z6b ).

Z 6b – malé zvýrazňující desky slouží zpravidla k doplnění přechodného dopravního značení tvořenoého dopravními knoflíky a zároveň zvýrazňují nebo nahrazují podélnou čáru svislou.

Z 7 – Pojízdnou uzavírkovou tabulí se označuje zejména překážka provozu,uzavírka jízdního pruhu, práce na pozemní komunikaci apod.

Z 8a – slouží k řízení provozu ( pro policisty )

Z 8b – slouží k řízení provozu ( pro ostatní osoby )

Z8c – směrovka

Z 9 – slouží k označení trvalých překážek na pozemních kominikacích,které mohou ohrozit bezpečnost provozu,a to jak svou blízkostí k vozovce ,tak omezením volné šířky či výšky
pozemní komunikace.

Z 10 – dopravní knoflíky se využívají k doplnění přerušovaných čar stálého vodorovného značení, a to na dopravně významných pozemních komunikacích.

Z 11a,b – užívají se k vymezení šířky pozemní komunikace převážně mimo obec.

Z 11c,d – umísťují se na výjezd z účelové pozemní komunikace

Z 11e,f – umístění na svodidla v úsecích zvýšeného nebezpečí náledí ( mosty ) .

Z11g – může být použit jako náhrada za směrový sloupek Z11c a Z11d

Z 12 – užívá se ke zpomalení silničního provozu zejména na nebezpečných úsecích pozemních komunikací (přechody pro chodce,školy,…) a obytných zónách.