Získané certifikáty

CERTIFIKÁT

systém managementu jakosti

sdz

CERTIFIKÁT-FEZN

svislé dopravní značky retroreflexní

CERTIFIKÁT-VLKP

svislé dopravní značky retroreflexní, velkoplošné lamely

CERTIFIKÁT-PDZ

dopravní zařízení, přenosné svislé dopravní značky

ROZHODNUTÍ

pro zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

Zkušebna

Všechny výrobky firmy procházejí, dle požadavků systému řízení jakosti, zkouškami k určení a ověření vlastností nosných konstrukcí a štítu značky dle ČSN EN 12899-1. Podmínkou naší certifikace ISO 9001 je zkušební laboratoř.

Měření retroreflexivních parametrů fólie dopravní značky

CHRO

Měření chromatických souřadnic a činitele jasu spektrometrem

Měření pevnosti štítu dopravní značky na zatěžovací stolici