Získané certifikáty

CERTIFIKÁT

systém managementu jakosti

sdz

CERTIFIKÁT-FEZN

svislé dopravní značky retroreflexní

vlkp

CERTIFIKÁT-VLKP

svislé dopravní značky retroreflexní, velkoplošné lamely

pdz

CERTIFIKÁT-PDZ

dopravní zařízení, přenosné svislé dopravní značky

ROZHODNUTÍ

pro zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů

seznam

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

Zkušebna

Všechny výrobky firmy procházejí, dle požadavků systému řízení jakosti, zkouškami k určení a ověření vlastností nosných konstrukcí a štítu značky dle ČSN EN 12899-1. Podmínkou naší certifikace ISO 9001:2000 je zkušební laboratoř.

Měření retroreflexivních parametrů fólie dopravní značky

CHRO

Měření chromatických souřadnic a činitele jasu spektrometrem

Měření pevnosti štítu dopravní značky na zatěžovací stolici