Certificats

CERTIFIKÁT

systém managementu jakosti

CERTIFIKÁT

svislé dopravní značky retroreflexní

ROZHODNUTÍ

svislé dopravní značky retroreflexní
Velkoplošné lamely

ROZHODNUTÍ

svislé dopravní značky retroreflexní
Velkoplošné lamely

SCHVÁLENÍ

provedení a používání svislých dopravních retroreflexních značek

ROZHODNUTÍ

pro zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Strana 1
Strana 2
Strana 3

Zkušebna

Všechny výrobky firmy procházejí, dle požadavků systému řízení jakosti, zkouškami k určení a ověření vlastností nosných konstrukcí a štítu značky dle ČSN EN 12899-1. Podmínkou naší certifikace ISO 9001:2000 je zkušební laboratoř.

Měření retroreflexivních parametrů fólie dopravní značky

Měření chromatických souřadnic a činitele jasu spektrometrem

Měření pevnosti štítu dopravní značky na zatěžovací stolici