Stání před domem

Jsem invalida a potřebuji provést označení svého parkovacího stání před domem, jak na to?

Stačí poslat objednávku a naše firma Vám provede vše, tj. vyrobí dopravní značku IP12 + o1 eventuelně dodatkovou tabulku s Vaší SPZkou, provede odbornou instalaci (na sloupek se zabetonovanou patkou, či na sloup V.O) a provede vodorovné dopravní značení V10e, V10f se symbolem invalidy – o1.

Lešení

Potřebuji postavit lešení na M.K. ke svému domu, jaké povolení k tomu potřebuji

Popisovat zde složitost a množství potřebných dokumentů a žádostí na příslušné úřady zde není možné, neboť každé město, či obec mají svá konkrétní specifika. Nejjednodušší pro Vás bude se obrátit na naší firmu a tým odborníků zabývajících se státní administrativou Vám vše potřebné a v co nejkratší době vyřídí a co víc i zrealizuje instalaci přechodného dopravního značení.

Jediné co budeme po Vás požadovat je :

  • Svolat schůzku na místě stavby
  • PLNÁ MOC k zastupování pro vyřízení ZÚK
  • Výpis z OR nebo ŽL (pokud se jedná o firmu)
  • (Stavební povolení, SOD)
  • Zakreslení situace např. do katastr. mapy (není podmínkou)
  • Požadovaný termín záboru a na jak dlouho
  • Co možno nejvíce informací, urychlí se tím schvalování na úřadech

Informační tabulka k firmě

Chci si umístit informační naváděcí tabulku k firmě, co mám pro to udělat?

Je rozdíl, zda-li se jedná o umístění ve městě, či mimo město, nebo obec. V první řadě je nutné si udělat vlastní představu o hustotě umístění tabulek (pouze příjezdové směry do obce, či podrobnější navigace až k firmě). Dále je důležité znát vlastníka komunikace kam se plánované umístění osadí (SÚS, ŘSD, město, obec) a předběžně se informovat o podmínkách umístění. Následuje
zpracování pasportu (návrh umístění inf. systému – každá dotčená instituce se musí vyjádřit, ať pozitivně, či s připomínkami, nebo dokonce se zamítavým stanoviskem) a první cesta vede k Policii ČR daného regionu. Při kladném stanovisku začíná koloběh schvalování s příslušnými žádostmi (Odbory dopravy, správci komunikací, radnice atd). Jednoznačný návod na přesný postup není možný, neboť každá situace je originální a vyžaduje specifický postup, proto Vám doporučujeme se obrátit na naši firmu s tím, že si celou proceduru u nás na „klíč“ objednáte a tím si ušetříte spoustu času.

Máte dotaz? Zeptejte se.

[contact-form 1 „FAQ Dotaz“]