Informační tabulka k firmě

Chci si umístit informační naváděcí tabulku k firmě, co mám pro to udělat?

Je rozdíl, zda-li se jedná o umístění ve městě, či mimo město, nebo obec. V první řadě je nutné si udělat vlastní představu o hustotě umístění tabulek (pouze příjezdové směry do obce, či podrobnější navigace až k firmě). Dále je důležité znát vlastníka komunikace kam se plánované umístění osadí (SÚS, ŘSD, město, obec) a předběžně se informovat o podmínkách umístění. Následuje
zpracování pasportu (návrh umístění inf. systému – každá dotčená instituce se musí vyjádřit, ať pozitivně, či s připomínkami, nebo dokonce se zamítavým stanoviskem) a první cesta vede k Policii ČR daného regionu. Při kladném stanovisku začíná koloběh schvalování s příslušnými žádostmi (Odbory dopravy, správci komunikací, radnice atd). Jednoznačný návod na přesný postup není možný, neboť každá situace je originální a vyžaduje specifický postup, proto Vám doporučujeme se obrátit na naši firmu s tím, že si celou proceduru u nás na „klíč“ objednáte a tím si ušetříte spoustu času.

Ostatní aktuality

Intertraffic Amsterdam 2018

V březnu jsme se opět zúčastnili výstavy Intertraffic Amsterdam 2018, přední světové obchodní události v oblasti infrastruktury, řízení provozu, inteligentní mobility, bezpečnosti a parkovacích systémů, který se konal od 20. do 23. března. Firma úspěšně expanduje na zahraničních trzích a Intertraffic Amsterdam je skvělá příležitost představit své výrobky a získat nové kontakty. Letos vystavovalo téměř  800 […]

přečíst celé...

Spolupráce s Městskou policií Brno

Naše společnost se v roce 2015 podílela dodávkou dopravních značek a jejich příslušenství na výstavbě areálu dopravní výchovy a vzdělávání „Dopravní hřiště Brno Riviéra“, který slouží především k dopravní výchově dětí předškolního a školního věku. V rámci užší spolupráce s Městskou policií Brno se i nadále podílíme na rozvoji a podpoře areálu dopravní výchovy a […]

přečíst celé...

Intertraffic Amsterdam 2016

Naše firma vystavovala na Intertrafficu Amsterdam 2016, přední světové obchodní události v oblasti infrastruktury, řízení provozu, inteligentní mobility, bezpečnosti a parkovacích systémů, který se konal od 5. do 8. dubna a byl jednou z nejlepších akcí svého druhu v historii. Rozmanitost firem, prezentace  předních světových autorit, revoluční inovace a rekordní počet návštěvníků způsobily, že se […]

přečíst celé...